Købeloven grafisk fremstillet

Description
I videoen gennemgås hvad køb er, hvem der handler (handels- , civil- og forbrugerkøb), om det genus eller species, og at købeloven kan opdeles i deklaratoriske og beskyttelsespræceptive bestemmelser.
Det tilstræbes at forklare begreberne ud fra nutidens handel.