Narrativ metode - arbejdet med lidelseshistorier og fortællingens kraft. - I: Undersøgelsesmetoder i sundhedsfagligt arbejde. En grundbog. Forlaget Samfundslitteraur

Informationer