Læringscirklen - – læring af refleksion og aktion

Beskrivelse
Professionelle læringsfællesskaber bygger på en forståelse af, at professionel læring sker som en vekselvirkning mellem refleksioner over praksis og aktioner i praksis. ”Læringscirklen” er en illustration af denne dynamik mellem tanke og handling; mellem at være på refleksiv afstand af sin pædagogiske praksis
og at være i afsøgende afprøvning af udvikling af praksis. I teamet som professionelt læringsfællesskab er læringscirklen ofte anvendt som
model eller dagsorden, der skal facilitere en struktur og systematik. Denne artikel sætter blik på, hvilke forskellige tilgange til læringscirklen, vi ser folde sig ud i praksis: Hvem beslutter læringsfokus? Hvem har data med?
Hvornår i processen foregår de reflekterende dialoger? Med indsigt i læringscirklens komplekse læringsforståelse set i relation til konkret praksis, er det her hensigten at skabe klarhed og refleksion over de valg, man som ledelse, ressourcepersoner og teams har taget eller tager i forhold til at bruge læringscirklen som model eller dagsorden.
Informationer
Flere informationer

OriginalsprogDansk
PublikationsartFormidling
Relaterede emner