Interruptions affect the quality of radiographic practice

Beskrivelse
Baggrund: Forstyrrelser anses som en naturlig og nødvendig del af plejekulturen på hospitaler-ne, men kan også i nogle sammenhænge opleves som forstyrrelser i forhold til det arbejde, som sundhedsprofessionelle koncentrerer sig om at løse. Gennem tiden har forskningen vist, at for-styrrelser sandsynligvis er medvirkende til fejl. Der findes ingen forskning med radiografiske synspunkter, der belyser fænomenet forstyrrelser i radiologisk speciale, hvorfor der i dette studie netop fokuseres på dette.
Formål: Hvad oplever radiografer i radiologisk speciale som værende forstyrrelser og oplever radiograferne at forstyrrelserne påvirker deres opgaver/arbejde.
Design og metode: En kvalitativ, fænomenologisk tilgang. Observationer og semistruktureret fokusgruppeinterviews er blevet udført, hvorefter data fra observationer er blevet samlet og data fra interview er blevet analyseret ved systematisk meningskondensering.
Resultat: En forstyrrelse er ifølge radiograferne når de bliver afbrudt i en arbejdssituation og dermed bliver revet ud af eller blokeret i at udføre sit arbejde og både genstande/teknologier og personer kan forårsage forstyrrelser. Radiograferne oplever, at forstyrrelser påvirker deres fokus og at de mister koncentrationen og forstyrrelser kan være årsagen til at der sker fejl og disse fejl har konsekvenser for patienterne.
Konklusion: Studiet viser, at forstyrrelser kompromitterer kvaliteten af CT-skanninger og i sid-ste ende patientsikkerheden, da de kan medføre afbrydelser, usikkerhed, forvirring og fejl.

Nøgleord: Forstyrrelser, radiografers oplevelser, kvalitet
Informationer
Flere informationer

OriginalsprogEngelsk
TidsskriftJournal of Radiology Nursing
ISSN1546-0843
PublikationsartForskning
Peer reviewJa

Samarbejdspartnere

  • Aarhus Universitetshopsital
Relaterede emner