Forstyrrelser påvirker kvaliteten i radiografisk praksis i stråleterapien - Der findes ingen forskning med radiografiske synspunkter, der belyser fænomenet forstyrrelser i stråleterapeutisk speciale, hvorfor der i dette studie netop fokuseres på dette.

Beskrivelse
Baggrund: Forstyrrelser anses som en naturlig og nødvendig del af plejekulturen på hospitalerne, men kan også i nogle sammenhænge opleves som forstyrrelser. Gennem tiden har forskningen vist, at forstyrrelser sandsynligvis er medvirkende til fejl.
Formål: At undersøge hvad radiografer i stråleterapeutisk speciale oplever som værende forstyrrelser og om forstyrrelserne påvirker deres opgaver/arbejde.
Design og metode: Der er anvendt en kvalitativ, fænomenologisk tilgang indeholdende observationer og semistruktureret fokusgruppeinterviews. Data fra observationer og interviews er blevet analyseret gennem systematisk meningskondensering.
Resultat: En forstyrrelse er ifølge radiograferne noget, der fjerner fokus fra den opgave, de er i gang med og både genstande/teknologier og personer kan forårsage forstyrrelser. Radiograferne oplever, at forstyrrelser påvirker deres fokus og at de mister koncentrationen og forstyrrelser kan være årsagen til at der sker fejl og disse fejl kan have konsekvenser for patienterne.
Konklusion: Studiet viser, at forstyrrelser kompromitterer kvaliteten af CT-skanninger og i sidste ende patientsikkerheden, da de kan medføre afbrydelser, koncentrationstab og fejl.

Nøgleord: Forstyrrelser, radiografers oplevelser, kvalitet
Informationer
Flere informationer

OriginalsprogDansk
TidsskriftRadiografen
ISSN0906-2459
PublikationsartForskning
Peer reviewNej

Samarbejdspartnere

  • Aarhus Universitetshopsital
Relaterede emner