Entreprenørskab som et integreret element i undervisning på SOSU hovedforløb

Beskrivelse
Materialet introducerer et undervisningsforløb, som retter sig mod at arbejde med integration af entreprenørskabsmetoder og -didaktik på hovedforløbene for SOSU-hjælper og SOSU-assistentuddannelserne.
Målet er at igangsætte en udvikling af elevernes entreprenørielle mindset og klæde dem på til at agere som potentielle forandringsagenter på deres praktiksteder og fremtidige arbejdspladser.
Undervisningsmateriale udviklet i samarbejde med SOSU Østjylland, Silkeborg og finansieret af Fonden for Entreprenørskab