Undersøgelse af kvalitet i dagtilbud

Beskrivelse

Beskrivelse

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), UCN og PHA gennemfører i 2019 en undersøgelse af kvaliteten i kommunale dagtilbud for 3-5-årige. Undersøgelsen foretages på ca. 180 stuer/børnehavegrupper i 90 tilfældigt udtrukne kommunale dagtilbud. Institutionerne udgør et repræsentativt udsnit, og undersøgelsens resultater vil dermed kaste lys over kvaliteten af alle kommunale dagtilbud for 3-5-årige i Danmark.
2 Samarbejdspartnere
Relaterede emner