Uddx - det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Beskrivelse

Beskrivelse

Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium er et forandringsprojekt, som har haft til formål at udfordre og nytænke uddannelsespraksis i Region Hovedstaden.

Det bærende grundlag er at al udviklingsarbejde er forankret i en eksperimenterende praksis.

Mit bidrag var særligt målrettet erhvervsrettet innovation samt ledelse og styring

Partnerne i projektet er: TEC, Technical Education Copenhagen
Professionshøjskolen Metropol
KEA, Københavns Erhvervsakademi
CPH WEST, Uddannelsescenter København Vest
KTS, Københavns Tekniske Skole
DTU Diplom, Danmarks Tekniske Universitet
SOSU C, Social- og Sundhedsuddannelses Centret
UU København, Ungdommens Uddannelsesvejledning København
Rigshospitalet
Center for HR – Region Hovedstaden
UCC, University College Capital
NCE, Nationalt Center for erhvervspædagogik, Metropol
CEFU, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet
Tænketanken DEA

Lægmandsbeskrivelse


Nøgleresultater

Mit bidrag var særligt målrettet erhvervsrettet innovation samt ledelse og styring