Styrkelse af sammenhænge mellem Land & By

Beskrivelse

Beskrivelse

Det overordnede formål med nærværende projekt er at bygge fundamentet og kapaciteten hos projektpartnerne til at sikre et langsigtet udviklings- og projektsamarbejde. Med afsæt i den øvrige regionale udviklingsindsats og de kommende ændringer af erhvervsfremmesystemet, sætter projektet kurs mod et langt stærkere turismesamarbejde og stærkere sammenhænge på tværs af den sjællandske geografi med udgangspunkt i fælles viden om udfordringer og muligheder for at skabe ny turismevækst. Målet er en tæt koordineret muskel af turismeudviklingskapacitet på Sjælland & Øerne, der resulterer i nye samarbejder, nye fælles projekter og indsatser efter projektets afslutning.Projektet eksekveres i tre overordnede spor:EN SAMMENHÆNGENDE DESTINATIONSOPLEVELSE - oplevelsessammenhænge, der har til formål at skabe grundlag for ny destinationsnær og forretningsorienteret viden med udgangspunkt i og aktivering af de kernefortællinger, der er udviklet for Region Sjælland og for Land-By. En oplevelsessammenhæng kendetegnes ved en række oplevelser, der forbinder geografien mellem land og by og tager udgangspunkt i en fælles fortælling, målrettet en bestemt målgruppe.EN SAMMENHÆNGENDE TURISMEINDSATS - stærkere forbindelser og et stærkere samarbejde mellem Sjællands turismeorganisationer med nye partnerskaber og nye fælles projekter til følge, herunder også mhp. at understøtte en målrettet erhvervsturismeindsats.EN SAMMENHÆNGENDE PLAN - en samlet udviklingsplan for turismen i Region Sjælland, der beskriver den samlede turismevision for Region Sjælland med sammenhæng til Sjællands øvrige geografi.

Lægmandsbeskrivelse

Projektet skal sikre en sammenhængede koordinering og forbedring af turismetilbuddet i Region Sjælland, herunder styrke samarbejdet mellem de forskellige turismefremmeorganisationer.
Informationer
Flere informationer
Kort titelLand og by
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/1931/12/21

Organisationer

 1. Professionshøjskolen Absalon

Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

 • Wonderful Copenhagen (Projektpartner) (leder)
 • Roskilde Universitet (Medansøger)
 • Business Lolland-Falster (Projektpartner)
 • Dansk Kyst- og Naturturisme (Projektpartner)
 • Københavns Kommune (Projektpartner)
 • VisitDenmark (Projektpartner)
 • VisitNordsjælland (Projektpartner)
 • VisitOdsherred (Projektpartner)
 • VisitSydSjælland-Møn (Projektpartner)
 • VisitVestsjælland (Projektpartner)
10 Samarbejdspartnere
Relaterede emner

  Forskningsområder

 • Erhvervsliv, handel og økonomi - Turisme, Region Sjælland, Destinationsudvikling, Destinationselskaber, Oplevelsesøkonomi, Attraktioner, Oplevelser, DMO