PLF – Syddjurs 2.0

Beskrivelse

Beskrivelse

Projektets hensigt er i Syddjurs Kommune at videreføre projektet ”Pædagoger og lærere i professionelle læringsfællesskaber – øger læring og trivsel” (2016-2018) og samtidig udvide og udvikle indsatsen hen imod udviklingen af fælles tværgående indsats, der involverer alle kommunens skoler, ledere og medarbejdere, og dermed styrke processen henimod en stærkere samarbejdskultur på skolerne, med det overordnede formål at styrke elevernes læring og trivsel. Projektets indsatser består af følgende aktiviteter: Udviklingslaboratorier; Kursusforløb for PLF-vejledere; Skoleworkshops og sparring samt en vidensrejse til Ontario. Projektet formidles i et særnummer af et tidsskriftet Liv i Skolen og interesserede fra andre kommuner inviteres til videndelingsdag om udvikling af professionelle læringsfællesskaber.
Informationer
Flere informationer
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1801/07/20

Organisationer

  1. Via University College