Playful Learning

Beskrivelse

Beskrivelse

Playful Learning er et femårigt udviklingsprogram mellem de danske professionshøjskoler og LEGO Fonden. Udgangspunktet er, at børns leg er værdifuld og vigtig for deres udvikling og læring. Samarbejdet skal gøre pædagog- og lærerstuderende endnu bedre til at anvende en legende tilgang til børns udvikling og læring.

Lægmandsbeskrivelse

Projektet drejer sig om at gøre læring mere legende og leg mere lærende.

Nøgleresultater

1. At opnå konkret tværprofessionelt uddannelses- og undervisningssamarbejde ml. lærer- og pædagoguddannelsen. 2. At der udvikles velunderbyggede metoder, sprog, forståelse og eksemplariske forløb på modulniveau, der udfolder samspillet mellem leg og læring. 3. At der etableres et Play Lab. 4. At vi på de to uddannelser skaber et bedre fundament for samarbejdet mellem lærere og pædagoger i deres professionelle praksis - til gavn for børn og unge.
5 Samarbejdspartnere
Relaterede emner