Netværk og partnerskaber i lokal udvikling af socialøkonomi.

Beskrivelse

Beskrivelse

Projektet vil belyse betydningen af partnerskaber og netværk i den lokale udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune. Det er projektets målsætning at beskrive udviklingen af et lokalt forankret øko-system for socialøkonomiske virksomheder, med særligt fokus på netværk og partnerskaber. En central aktør i implementeringen af Silkeborg Kommunes strategi er Det socialøkonomiske netværk, som udgøres af lederne af de socialøkonomiske virksomheder i Kommunen, samt ansatte i den kommunale forvaltning, der har en koordinerende og faciliteterne rolle. Det teoretiske grundlag for projektet tager afsæt i Governance-teorier og teorier om partnerskaber. Undersøgelsen et eksplorativt casestudie, baseret på dokumenter, kvantitative data og kvalitative interviews og deltagerobservationer. Gennem analyser af den indsamlede empiri i relation til teorigrundlaget produceres et billede af øko-systemet omkring socialøkonomiske virksomheder på et lokalt niveau.

Lægmandsbeskrivelse

Om socialøkonomi i Silkeborg Kommune
Relaterede emner