Kvalitet i dagtilbud, version 2

Beskrivelse

Beskrivelse

Formålet med projektet er at skabe solid empirisk viden om kvalitet i dagtil-bud nationalt samt kvalitetens effekter for børn. Dermed besvares forsknings-spørgsmålet:
”Hvilke effekter har gode dagtilbud for børns trivsel, dannelse, læring og ud-vikling? ”
Relaterede emner