Kurser om forebyggelse af ekstremisme til sagsbehandlere i kommunerne

Beskrivelse

Beskrivelse

Det Nationale Center for Ekstremisme (NCFE) har via rådgivning af de danske kommuner afdækket et behov for videnstilførsel og kompetencer til myndighedsmedarbejdere, der skal håndtere bekymring for ekstremisme i den sociale sektor. Udlændinge- og Integrationsministeriet, herunder Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) ønsker med udvikling af dette kursus, at styrke sagsbehandlingen i sager med bekymring for ekstremisme særligt i retning af det forebyggende arbejde.
Relaterede emner