Innovativ og entreprenant dannelse og didaktik i sundhedsuddannelser

Beskrivelse

Beskrivelse

Et fænomenologisk aktionsforskningsprojekt med sigte på at etablere sammenhæng mellem fagfaglige værdier og innovationsværdier i sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Dette ved specifikt at udvikle, afprøve og forskningsfundere didaktiske designs i uddannelserne, der tager sigte på tre dannelsesidealer: Sensitivitet, fantasi og foretagsomhed.
Projektet forløber i perioden oktober 2019- udgangen af 2021.
Relaterede emner

    Forskningsområder

  • innovation - entreprenørskab, dannelse, didaktik, fantasi, sensitivitet, foretagsomhed