Forberedende Grunduddannelse FGU kompetenceudvikling

Beskrivelse

Beskrivelse

Den samlede sektor af professionshøjskoler i Danmark indgik i efteråret 2018 en partnerskabsaftale med STUK om de 27 nye FGU institutionernes kompetenceudvikling. Formålet er at udvikle et samlet kompetence løft for FGU-lærere og ledere, som skal bidrage til at skabe en fælles kultur og professionsidentitet, der understøtter realiseringen af uddannelsens formål. Opgaven har omfattet 3 delopgaver. 1) Udfoldelse og konkretisering af det didaktiske grundlag for FGU. 2) Udvikling af kompetenceudviklingsforløb for institutioner og ledere fra 2020. 3) Særlige kompetenceudviklingsforløb for ledere og institutioner i 2019.

Nøgleresultater

Beskrivelse og konkretisering af de 15 didaktiske principper,
Udvikling og beskrivelse af seks kompetenceudviklingsforløb for 2020:tema 1: prøver og progression, tema 2: Samarbejde og kultur. Tema 3: Praksis og produktion, Tema 4: Relationer og samarbejde. Tema 5: Særlige behov og sprog. Tema 6: Tilrettelæggelse og differentiering samt ledelsesforløb 2020.
Udvikling og beskrivelse af Ledelsesforløb 2019 og det institutionsrettede forløb.
6 Samarbejdspartnere