Entrprenørskab i Uddannelser

Beskrivelse

Beskrivelse

På vegne af et konsortium af seks videregående uddannelser i Region Midtjylland1 har VIA ansøgt og modtaget fondsmidler ved Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Midtjylland til projektet Entreprenørskab i Uddannelserne (EiU) under indsatsområdet ’iværksætteri og kapital’. Indsatsområdet er 1 af i alt 9 indsatsområder i Region Midtjyllands Vækstplan 2016-2020 (Region Midtjylland, 2016). I og med at OECD’s Frascati manualen udelukker undervisningsaktiviteter, hører udviklingsprojektet ikke under manualens rammer (OECD, 2015).Formålet med projektet er:•At studerende får kompetencer inden for entreprenørskab samt udvikler evnen til at tænke nyt, se muligheder og omsætte ideer til værdi.•At en stigende andel af dimittender fra konsortiets videregående uddannelser etablerer virksomhed.•At aktivere uddannelsessektorens rolle i forhold til at stimulere innovation og entreprenørskab, herunder styrke samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og de øvrige aktører inden for vækst og regional udvikling.I projektet deltager i alt 7000 af konsortiets studerende. Det forventes, at målene med projektet nås via følgende 3 indsatser, og at der herved etableres min. 350 nye virksomheder:WP1. Udvikling og implementering af undervisningsforløbWP2. Etablering og videreudvikling af studentervæksthuseWP3. Kompetenceudvikling for undervisere inden for entreprenørskabsundervisningIndsats WP1 blev opdelt i 8 aktiviteter, hvor Byggeuddannelserne ved VIA og Aarhus Universitet gik sammen om en af aktiviteterne. Projektgruppen blev dannet i efteråret 2017 bestående af 2 undervisere fra BK uddannelsen i Aarhus og 2 undervisere samt uddannelseslederen fra Aarhus Universitets Bygningsingeniøruddannelser.Undervisningsforløbet var et ekstra curriculært, åbent tilbud til studerende ved Bygningskonstruktør- og Bygningsingeniøruddannelserne i Aarhus, som blev udbudt i form af en summer camp i uge 33 i 2018. Emnet var bygningers cirkulære økonomi med fokus på designstrategien ’Design for Adskillelse’. Emnet var relevant ift. klimadebatten og var desuden en oplagt ramme til innovativ procestænkning og til at stimulere entreprenante ideer. Undervisningsforløbet blev udviklet med formålet om at være reproducerbart i et tilsvarende Undervisnings forløb på andre uddannelser. Som en del af kravet til afrapporteringen samt for at facilitere den fremadrettede brug af undervisningsforløbet, er der udarbejdet en drejebog. Denne fungerede også som et værktøj til den systematiske planlægning af campen. 1 VIA University College, Erhvervsakademi Dania, Erhvervsakademi MidtVest, Erhvervsakademi Aarhus, Aarhus Maskinmesterskole og Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
Referencer

Region Midtjylland, 2016. Vækstplan 2016-2020. [online] (december 2015). Tilgængelig hos: <https://www.rm.dk/siteassets/vaekstforum/vakstplan/vaekstplan20162020_til_web.pdf>.

OECD, 2015. Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development. [online] Paris. Tilgængelig hos: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-en>.
Informationer
Flere informationer
AkronymEiU
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato20/04/1601/10/18

Organisationer

  1. Via University College

Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

  • Aarhus Universitet (leder)
  • VIA University College
2 Samarbejdspartnere
Relaterede emner