Communitypædagogik: Gentænkning af pædagogisk arbejde med social mobilitet og forebyggelse i daginstitutioner

Beskrivelse

Beskrivelse

Dette projekt skaber viden om hvordan forskellige communities (forstået som fællesskaber og lokalsamfund) griber ind i og præges af daginstitutionen, og hvilke betydninger dette får for børns deltagelsesmuligheder. Projektet skaber praksisorienteret viden om, hvordan der i daginstitutioner kan arbejdes pædagogisk med communities som ressource. På den måde bidrager projektet med ny viden om social mobilitet og den åbne daginstitution, som kvalificerer det pædagogiske arbejde med børns, læring, udvikling og myndiggørelse i almenpædagogikken.
Relaterede emner