Bett.dk

Beskrivelse

Beskrivelse

Projektledelse af Bett.DK, der er UCL's vidensrejse til London for repræsentanter og aktører fra den danske uddannelsessektor.
BettDK bringer forskere, konsulenter, ledere og undervisere fra primær, sekundær og tertiær uddannelse sammen om fornyet indsigt i fremtidens læringsteknologier og inspiration til udvikling af skole, undervisning og uddannelse i Danmark.
BettDK omfatter festmiddag, keynote, studieture, hotel, udstillinger og introduktionsvejledninger.

Lægmandsbeskrivelse

Deltagelse i Bett.DK sikrer kvalificeret beslutningsgrundlag og inspirationskilde for undervisning, skole og uddannelse i den danske uddannelsessektor med særlig vægtning af læringsteknologier udstillet på www.bettshow.com.
Sekundært udbytte er befordring af tvær-institutionelt og tvær-sektorielt samarbejde på uddannelsesområdet.
Relaterede emner