Tanja Grøn Damsgaard

3 Publikationer 3 Projekter
Emneområder

    Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning - Interkulturel pædagogik, migration, indvandrer, flygtninge, interkulturalitet, Interkulturel kompetence, mangfoldighed, andetsprogspædagogik, andetsprogstilegnelse, dansk som andetsprog, flersprogede børn og elever, tosprogede børn og elever, Flersprogethed, Dansk som andetsprog i fagene, Ressourceorienteret forældresamarbejde, videnskabssociologi