Susanne Lier Hansen

Adjunkt

4 Projekter
Emneområder

    Emneord

  • akademiuddannelser - Laborant, laborantuddannelsen, laboratoriearbejde, Laboratorieteknologi, Laboratoriesikkerhed, kemisk analyseteknik, God Laboratorie Arbejde, Metodevalidering, Brush up, Matematik på laborantniveau, statistik, organisk og uorganisk kemi