Nicolaj Hannesbo Petersen

ph.d.
Adjunkt

4 Publikationer
Emneområder

    Emneord

  • e-business - online communication, Digital markedsføring, Digitaliseringsstrategi, Digital competencies, digital forandringsledelse, content marketing
  • brugerundersøgelser - Kvantiative analyser, kvantitaitve metoder, Kvantitativ forskningsmetoder, kvalitativ forskningsmetodologi, kvalitative metoder, Kvalitativ analyse, SPSS, mixed methodology
  • iværksætteri - Business model, innovation og entrepreneurskab, Innovation og samskabelse, business intelligence, Business development, Netværksledelse
  • markedsføring - marketing management, marketing research, strategi, Strategic marketing
  • markedskommunikation - Kommunikation og relationsdannelse, kommunikationsstrategi, Kommunikationsplanlægning