FoU Center VIA Design

Birk Centerpark 5
7400
Herning
Danmark
 • Tlf: 87550507
 • Tlf: 87550546

Organisationsprofil

FoU Centret i VIA Design udvikler ny viden om design, business og materialeteknologi.

Forskningsprogrammer:

 • Creative Business & Sustainability
  Forskning og udvikling inden for bl.a. sustainability, markedsføring og branding, retail, entreprenørskab samt supply chain management. Ph.d. projekter inden for emnerne Retail Spaces og Better Education by Design 

 • Material Science & Smart Textiles
  Forskning og udvikling inden for bæredygtige og innovative materialer samt materialer med intelligente funktionaliteter Ph.d. projekt inden for “Smart Textiles in Future Hospitals”
 • Integration af sensorer i tekstiler
 • Arbejdsbeklædning med integreret energihøst
 • Intelligente tekstiler til udendørs brug
 • Tekstiler til multisensoriske rum
 • Funktionelt arbejdstøj til hospitaler 

 • Design & Pattern Technology
  Forskning og udvikling inden for Fashion, Furniture og Konstruktion. Herunder bl.a. teknologi, materialer, design, æstetik og funktionalitet Ph.d. projekt inden for Sizing & Fitting systems og fremtidsmuligheder inden for disse.
   
 • Trend & Society
  Forskning og udvikling inden for trends og samfundstendenser. Programmet berører de sociologiske og kulturelle aspekter, der er essentielle for at forstå forholdet mellem fx trends og forbrugere. Ph.d. Projekt inden for trend forecasting.

 

Udviklingsdrevet forskning - Sammenhæng mellem forskning, uddannelse og praksis

Centeret har til formål at indsamle, udvikle og formidle ny viden inden for centerets programområder. Centerets forskning og udviklingsaktiviteter skal kunne omsættes og anvendes i både den professionelle praksis og i VIA Designs uddannelser, der fagligt opererer inden for Design, business og materiale teknologi.

Udviklingsdrevet forskning kræver et tæt og stabilt samspil mellem VIA Design og den enkelte virksomhed. VIA Designs projekter være værdiskabende og relevante for virksomheder og de understøtte VIA Designs strategiske indsatser samt vidensgrundlaget i uddannelserne. 

 

22 Publikationer 11 Projekter 314 Downloads