Forskningsprogrammet Udsathed og chanceulighed, UCN