Om UC Viden

UC Viden er de danske professionshøjskolers videndatabase, der omfatter publikationer, forsknings- og udviklingsprojekter og aktiviteter.

UC Viden er baseret på videnregistreringssystemet Pure, hvori professionshøjskolernes videnmedarbejdere inddaterer og deler deres produktioner. Inddateringerne i UC Viden anvendes til nøgletal i professionshøjskolernes årlige videnregnskab, der viser sektorens vækst i forskning og udvikling i forhold til finansiering, medarbejderkompetencer og omsætning af viden til professioner og uddannelser.

Driften af UC Viden varetages af Andreas Gajda Kristensen.



Find ekspertise og få aktuel viden om forskning- og udvikling inden for fagområder

Du kan anvende UC Viden til fremsøgning af forsknings- og udviklingsprojekter samt publikationer inden for ønskede fagområder i professionshøjskolesektoren.

Videnmedarbejderes publikationer, projekter, cv, pressedeltagelse, priser, aktiviteter og faglige ekspertise fremgår på overskuelige profiler. Dermed kan du let fremsøge videnmedarbejdere, fagspecifik viden og ekspertise.

UC Viden udsender løbende emnebaserede nyhedsbreve, hvor du løbende opdateres på de seneste publikationer inden for specifikke fagområder.



Sådan downloader du publikationer i UC Viden

Du kan hente publikationer i UC Viden på flere forskellige måder. Dette er henholdsvis som ’Dokument’, ’Biblioteksadgang’, ’DOI’ eller ’Link’.



Dokument

Videnmedarbejdere kan uploade publikationer til opbevaring i UC Viden. Da UC Viden er et institutionelt videnregistreringssystem, tillader tidsskrifter ofte, at videnmedarbejdere kan uploade deres publikationer med fri adgang. Dermed bliver de åbne for alle uden krav om licens.



Biblioteksadgang

Ved brug af biblioteksadgang er det muligt at tilgå publikationer gennem professionshøjskolens betalte tidsskriftslicenser. Funktionen tjekker automatisk om professionshøjskolens bibliotek har licens til at downloade publikationen.



DOI

Digital object identifier (DOI) er en permanent identifikation, der tildeles elektroniske publikationer, så de altid kan findes på internettet. DOI viderestiller således til dokumentets online placering. Dermed undgås døde links ved tilgang til publikationen. DOI skal betragtes som en henvisning til artiklen, hvorfor adgangen ikke partout er åben.



Link

Videnmedarbejdere kan tilknytte links til deres publikationer med enten fri eller licenspåkrævet adgang.