Medforskning og forskning som samarbejde

  Activity: Participating in or organising an event typesSeminar

  Description

  Ideen er at skabe et forum for dialog om deltagerorienteret- og genstandsadækvat forskning som forskning der afspejler de problemstillinger som 'genstandsfeltet' genkender som relevant. Hvordan kan vi forstå forskning som et fælles forehavende, som et ’joint venture’ og hvilke muligheder og udfordringer knytter der sig hertil?

  Temaet er valgt ud fra en fælles faglig optagethed i forskningsmiljøer på RUC såvel som i UCC’s forsknings program Diversitet og Social innovation omhandlende hvordan forskning kan forstås som ’medforskning’ og hvordan forskellige teori traditioner informerer herom.
  Til dagens program er der medsendt to artikler. Den ene artikel omhandler praksisforskning som forskningssamarbejde og gensidige læreprocesser og den anden artikel omhandler aktionsforskning og begrundelser for at arbejde med dette.
  Artiklerne er tænkt som en mulighed for at orientere sig i de forskellige forskningstilgange og læsningen af disse er derfor frivillig.

  Ideer til fælles refleksion og diskussion:
  • Hvordan arbejder vi med teoretisk informerede forståelser af 'medforskning'?
  • Hvilke analytiske deltagelsesbegreber arbejder vi med?
  • Hvordan produceres og analyseres relationen mellem forsker og ’medforskere’ og hvordan kan forskningen anskues som et joint venture hvor forsker og medforsker deltager i en fælles praksis?
  • Hvordan produceres forskerpositionen i de forskellige projekter og hvilke konflikter bliver forskerpositionen indfiltret i?
  • Hvordan kan børn forstås – og inddrages som medforskere og hvordan ’organiseres’ deltagelsen, bidraget og indflydelsen?
  • Hvordan arrangeres samarbejdet med deltagerene (i de respektive projekter)- hvilke overvejelser gøres og hvilke dilemmaer opstår der i denne forbindelse?
  Period25 Jan 2016
  Event typeConference
  LocationKøbenhavn, DenmarkShow on map