Kritisk læsning af videnskabelige artikler: Vurdering af forskningsartikler

  • Martha Schaafsma (Teacher)

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: På baggrund af 2 artikler udarbejdes en vurdering af den anvendte videnskabelige metode med vægtning på sammenhæng mellem indhold og metode. Arbejdet foregår i grupper på 4-5 studerende.

Det skriftlige resultat skal indeholde en kritisk vurdering af begge artiklernes kvalitet og validitet i forhold til sammenhæng mellem de stillede forskningsspørgsmål, anvendt metode og resultater og konklusion.
Teaching and working methods: Gruppearbejde med efterfølgende fremlægning, diskussion og tilbagemelding på hele holdet.
Motivation for the choice of teaching and working methods: -
Period20102018