Geofysik i filtre: 3D kortlægning af filterkage

Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerRapportFormidling

Abstrakt

Projektet ” Geofysik i filtre - 3D kortlægning af filterkage” er gennemført efter Triple Helix modellen som et samarbejde mellem VIA University College (VIA), Aarhus Univer-sitet (AU), Lemvig Vand og Spildevand (LVS) og Niras i perioden fra januar 2017 til de-cember 2019. Der er arbejdet tæt sammen i projektgruppen, hvor den store praktiske erfaring og nysgerrighed fra Lemvig Vand og Spildevand hurtigt kunne udfordre og der-med udvikle den teoretiske viden om metodens mere traditionelle anvendelser med ex. grundvandskortlægning. Det har derfor været muligt løbende at udvikle og optimere på såvel udstyrsdesign og moniteringshyppighed, ligesom tolkningsdiskussionerne i forbin-delse med dataanalyserne har draget stor nytte af kombinationen af teori, solid metode kendskab og praktiske erfaringer.
Der er i projektet
• succesfuldt udviklet et geoelektrisk udstyrsdesign,
• udstyret har kontinuerligt og fjernbetjent moniteret fuldskala drikkevandsproduktion i et åbent sandfilter,
• udstyrsdesign til 1D konfiguration har bevist funktionalitet og passende sensibilitet gennem 6 måneders dataopsamling,
• opsamlede data er analyseret og sammenholdt med driftsdata og viden om det ak-tuelle filters tilstand,
• det udviklede design og metoden har vist sig specielt værdifult i forhold til monitering af effektiviteten af anvendt returskylning.
Resultaterne fra projektarbejdet har vist, at det generelt er muligt at kortlægge ændrin-ger i filtermassens struktur mellem to gangtider i et åbent sandfilter. Dvs. at det lokalt i filterets masse er muligt at iagttage en form for strukturændringer op til en returskylning af filteret og efter en returskylning at kunne se en tilbagevenden til filterets oprindelige status. Disse ændringer kan identificeres lokalt i zoner i filteret som funktionen af dyb-den.
OriginalsprogDansk
ForlagDANVA
Antal sider33
StatusUdgivet - 3 jul. 2020

Emneord

  • Byggeri, miljø og energi
  • drikkevand
  • drikkevandsbehandling
  • drikkevandsproduktion
  • filtrering
  • geofysik

Citationsformater