Valg af undervisningsindhold i lyset af ændringer i uddannelsessystemet

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet tager afsæt i de uddannelsessystemets forandringer, som overordnet kan karakteriseres som en udvikling fra inputstyring til outputstyring. Stigende klasserumsforskning har produceret viden om, hvordan læreren kan undervise mere effektivt, og hvilke faktorer, der har betydning for elevers læringsproces og -udbytte. Således er der fokus på to af undervisningssituationens tre konstituerende elementer: læreren og eleven. Projektet her har fokus på det tredje element: sagsforholdet. Fra reviewundersøgelser ved vi, at det ser ud til, at lærere i ugerne frem til test af eleverne tilretter undervisningens indhold derefter, men er valg af undervisningsindhold tilsvarende alene rettet mod output i perioderne mellem testene? Således lyder forskningsspørgsmålet: Hvilke kriterier ligger til grund for lærerens valg af undervisningsindhold?
Metodisk arbejdes med kvalitative interviews med dansklærere på fire skoler, deltagerobservation ved lærerteams under planlægningsmøder og observation af konkret undervisning.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato18/09/1331/12/15

Emneord

  • dannelse
  • forandringsproces
  • input- outputstyring
  • didaktik
  • kriterier for indholdsvalg
  • undervisningsindhold