Kom mæt hjem

  • Munk, Tina (Projektleder)
  • Beck, Anne Marie (Projektdeltager)
  • Svendsen, Jonas (Projektleder)
  • Wilkens Knudsen, Anne (Projektdeltager)
  • Geiker, Nina (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formål:

Formålet med studiet er at undersøge om en multimodal ernæringsintervention på ældre indlagte kan reducere antallet af genindlæggelser og indlæggelsesdage samt øge kostindtag, vægt, funktionsevne og livskvalitet.

Studiedesign:Randomiseret kontrolleret interventionsstudie.

Metode:200 indlagte patienter der er i ernæringsmæssig risiko eller som har behov for forbyggende ernæring rekrutteres fra Herlev hospital.

Intervention: Ved udskrivelse modtager interventionsgruppen vejledning ved klinisk diætist, hvor der bliver lavet en individuel ernæringsplan. Efter 4 og 30 dage udføres en telefonisk opfølgning ved en klinisk diætist. Videre bliver der udleveret en døgnmadpakke indeholdende mad og drikke til det første døgn efter udskrivelse, samt en goodiebag med smagsprøver på proteinrige mælkebaseredefødevarer. Hvis der skønnes behov for ernæringsstøtte fra kommunen, vil der blive sendt en klinisk korrespondancemeddelelse til kommunen.

Kontrolgruppen modtager standardbehandling
Kort titelEffekt af ernæringsindsats efter udskrivelse af ældre patienter
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/1730/04/22

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.