Projektdetaljer

Beskrivelse

Aarhus byråd besluttede den 24. april 2019 at nedsætte en “Handletank” for lokalt demokrati. En “handletank” skal ses som en modsætning til en “tænketank”, hvor handletanken som princip handler lige så meget som den tænker.
Formålet er at invitere relevante aktører til at diskutere det lokale demokratis udfordringer. Handletanken skal på den baggrund udarbejde anbefalinger til Byrådet om, hvordan lokaldemokratiet kan styrkes. Kulturudvalget under Aarhus byråd enedes den 10. april 2019 om, at udvalget ønsker, at der sættes fokus på især fire temaer:

•Demokratiet i en digital verden
•Demokratiet og de folkeoplysende foreninger
•Demokratiet og samspillet mellem borgere og kommune
•Demokratiet og minoritetsgrupper Handletanken er forankret i Kultur og Borgerservice.

Kulturudvalget er udpeget til at være følgegruppe for ”Handletanken for lokalt demokrati” med rådmand Rabih Azad-Ahmad som formand for følgegruppen. DMJXs rektor Trine Nielsen er formand for Handletanken.

Derudover tæller deltagerne fra DMJX bl.a. centerleder og kommunalforsker Roger Buch, som bidrager med to undersøgelser af borgernes syn på og deltagelse i det lokale demokrati i Aarhus. Der gennemføres en kvalitativ undersøgelse med et bredt udsnit af borgere i Aarhus Kommune, med et særligt fokus på grupper, som normalt har en begrænset deltagelse i demokratiet. Der gennemføres desuden en kvantitativ survey-undersøgelse med et bredt udsnit af borgere om deres syn på, deltagelse i, og holdninger til, det lokale demokrati. DMJX vil også afvikle et eller flere arrangementer, konferencer eller lignende, som en del af DemokratiLab’ets aktiviteter (se nedenfor). Der vil også udkomme rapporter, artikler mm. om projektet, som skal danne baggrund for forskningsartikler om borgerinddragelse, mediernes rolle i demokratiet m.m.

DemokratiLab
Parallelt med Handletanken oprettes et DemokratiLab. Her vil der blive arrangeret forskellige former for arrangementer med fokus på demokrati, der skal sætte lys på, hvordan man kan styrke lokaldemokratiet. Arbejdet i DemokratiLab skal skabe viden og erfaring, som medlemmerne af Handletanken kan bruge til at arbejde med anbefalingerne.

Organisering af projektet
Handletanken består af cirka 12 medlemmer, som starter arbejdet i februar 2020. Både formand og medlemmer er eksterne aktører. Herudover kan særlige gæster inviteres ind til Handletankens møder, hvis der er temaer, hvor en særlig ekspertise er påkrævet. Handletankens rolle er som nævnt at diskutere nær- og lokaldemokratiets udfordringer og på baggrund af deres diskussioner og aktiviteterne i DemokratiLab at udarbejde en række konkrete anbefalinger om, hvordan nær- og lokaldemokratiet kan styrkes. Handletankens medlemmer vil derfor blive opfordret til at iværksætte, og engagere sig I aktiviteterne i DemokratiLab, hvor det er relevant. Anbefalingerne afleveres i sommeren 2021.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato10/04/1931/12/21

Emneord

  • kommunikation
  • Medier