Forberedende Voksenundervisning med fokus på produktiv skriftlighed for tosprogede

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forberedende Voksenundervisning, FVU, er et tilbud til alle og var oprindeligt tænkt som et alment tilbud. Men i dag har ca. halvdelen af kursisterne flersproglig baggrund, hvilket rejser nogle særlige udfordringer i kursernes skriftlige elementer.

Nationalt Videncenter for Læsning gennemfører sammen med VUC Videnscenter for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling dels en mini-undersøgelse af FVU-undervisernes skrivedidaktiske praksis og dels to sammenhængende seminardage for FVU-undervisere.

Der er på de to seminardage særligt fokus på arbejdsmarkedsrettede tekster og genrer. Det kan fx være dokumentationstekster, afrapporteringer, indberetninger, mails til kolleger, CV’er og ansøgninger. Derudover arbejdes med undervisernes skrivedidaktik med særligt fokus på modellering, stilladsering og responsgivning.

Projektet gennemføres fra marts til november 2016 og afsluttes med en rapport og en række anbefalinger om FVU-undervisning i arbejdsmarkedsrettede temaer på kurser med mange flersprogede deltagere.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/1601/12/16

Emneord

  • faglighed
  • FVU
  • Voksenuddannelse
  • Skrivning
  • Skrivedidaktik
  • Tosprogede voksne