Børn og unges hverdagsliv på tværs af anbringelseshjem og lokalmiljø

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er, at udvikle kerneelementer til et nyt handlegrundlag for anbringelsesområdet, der kan understøtte anbragte børn/unges deltagelse i fælleskaber i lokalmiljøet og derved styrke deres livsmuligheder. Særliggørelse, isolation og eksklusion fra det almene skole/fritidsliv er en udfordring forbundet med anbringelse, og ofte bliver fokus primært på at behandle det enkelte barns problemer. Projektet fokuserer på at etablere samarbejde med lokale aktører om at inddrage anbragte børn/unge i fællesskaber i bl.a. skole/fritid og dermed skabe tilhørsforhold og positiv selvforståelse.

Nøgleresultater

Projektansøgning til Velux Humapraxis
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato04/01/2131/12/21

Emneord

  • anbragte unge
  • anbragte børn
  • anbringelse
  • inklusion