Arithmetic Strategies and Later Achievement from Grades 1 to 6

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at genere ny viden om elevers udvikling i matematik og sammenhænge til den tidlige tal- og regneforståelse.
Numeriske kompetencer (at være god til tal og regning) har stor betydning for, hvor godt man klarer sig senere i skolen og i livet. Forbedring af disse grundlæggende kompetencer, især for de fagligt svageste, er derfor til gavn for både den enkelte og for samfundet. Jo bedre vi forstår sammenhængene mellem elevers tidlige regnefærdigheder og talforståelse og hvor godt de senere klarer sig i matematik, jo tidligere og mere effektivt kan vi sætte ind for at forebygge mulige matematikvanskeligheder.
Projektet er et Internationalt Postdoc bevilget af Danmarks Frie Forskningsfond (bevillingsnr 0127-00022B). Projektet gennemføres ved VIA University College (Danmark) og Katholieke Universiteit Leuven (Belgien).
Kort titelArithmetic Strategies
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/10/2030/09/22