Billede af Stine Juhl
20082020

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Jeg er uddannet cand.scient. (M.Sc.) i Biomedicin og har en ph.d-grad i Patologi. Jeg har grundlæggende og videregående kendskab til de natur- og sundhedsvidenskabelige og bioteknologiske fag og deres indbyrdes sammenhæng. Desuden har jeg indgående kendskab til teorierne og eksperimentelle metoder indenfor molekylærbiologiens og biomedicinens centrale områder og til forsknings- og udviklingsarbejde i grænseområdet mellem naturvidenskab og medicin, nationalt og internationalt. Gennem studiet og de efterfølgende videnskabelige/postdoc.-ansættelser og som adjunkt og nu lektor på Sygeplejerskeuddannelsen i Odense har jeg oparbejdet en bred praktisk erfaring med undervisning, formidling, laboratoriearbejde (herunder sikkerhedsmæssige aspekter samt kvalitetssikring/akkreditering).

 CV:

Uddannelse: 

2019 januar: Beredskabsstyrelsen, Snekkersten.

Uddannet ved Beredskabsstyrelsen som førstehjælpsinstruktør registreret ved Dansk Førstehjælpsråd samt herunder modtaget ”the ERC qualification: Basic Life Support (BLS)” og er certificeret ”Basic Life Support (BLS) Instructor candidate” ved European Resuscitation Council.

2005 – 2008 Syddansk Universitet, Klinisk Institut, Odense.

Ph.d i Patologi fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Odense.  

 • Ekspertviden på et forskningsområde inden for det biomedicinske og patologiske felt – neuromuskulære sygdomme/muskelsvind, embryonale- og muskelstamceller.

 • Bred laboratorieteknisk erfaring og opsætning af avancerede eksperimentelle teknikker og metoder bl.a. bakteriel kloning, sekvensanalyser, dyrkning og differentiering af mammale celler, regenerationsstudie i mus, analyse på RNA- og protein-niveau af humane muskelbiopsier fra muskelsvindpatienter (Duchennes muskeldystrofi) på OUH.

 • Tilknyttet Danish Research Stem Cell Doctoral School (DASCDOC.).

 • Analyse og fortolkning samt skriftlig/mundtlig formidling og publicering af komplekse data.

 • Bred erfaring i formidling af forskning og fagrelevant stof. 

2003 – 2004 Barselsorlov (datter født 15. oktober 2003). 

1996 – 2003 Syddansk Universitet, Det Naturvidenskabelige og Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Odense.

Cand. Scient (M.Sc) i Biomedicin (2003), Bachelor (B.Sc.) i Molekylær- og cellebiologi (2000). Barselsorlov: 2000 – 2001: /datter født 27. august 2000.

 • Anvendelse af avancerede metoder og modeller i biomedicin, herunder forsøgsdyrskundskab.
 • Særligt kendskab til molekylær og biokemisk diagnostik på det kliniske område.

 • Indblik i lægemiddelvidenskab og naturvidenskabshistorie og deres berøringsflade med moderne teknologi, sundhed og miljø.

 • Ekspertviden på et afgrænset forskningsområde indenfor patologi/biomedicin – Gliomer (hjernetumorer) og teknikkerne: Histologi, immunhistokemi, RT-PCR, gel filtration, qPCR, homogenisering af forskelligt humant væv, RNA/DNA/protein isolering fra celler og væv.

 • Tildelt scholarstipendium på 80.000 DKK fra Kræftens Bekæmpelse.

1992 - 1995 Mulernes Legatskole, Odense.

Matematisk Studentereksamen (A-niveau i Engelsk og Matematik).

 

Erhvervserfaring:

1.juni 2017 - nu: Ansættelse som lektor på fuld tid i Afdeling for Uddannelse til Ergoterapeut og Sygeplejerske i Odense, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

 • Undervisning i Anatomi/Fysiologi/Biokemi, Sygdomslære, Farmakologi og lægemiddelregning.
 • Medeksaminator ved 1. semesters interne prøve.
 • SPS - vejleder især i forbindelse med dyskalkuli.

2014 (august) – 1. juni 2017 : Ansættelse på fuld tid som underviser/adjunkt på Sygeplejerskeuddannelsen i Odense, University College Lillebælt.

 • Undervisning i Anatomi/Fysiologi/Biokemi, Sygdomslære, Farmakologi, medicinregning.
 • Udviklingsprojekt med applikationen ”StudyQuiz” i samarbejde med Fysioterapeutuddannelsen ved UCL.

2011-2014: Klinisk Institut, Endokrinologisk Elite Forskningscenter, Syddansk Universitet, Odense.

Postdoctoral research fellow i forskningsgruppen for Molekylær Diabetes og Metabolisme ved professor, overlæge Kurt Højlund.   

Gennemført Universitetspædagogikum ved SDU.

 • Forskning i molekylære mekanismer ved insulin resistens i humane skeletmuskler ved fedme og type 2 diabetes, samt testosterons indvirkning på insulin følsomheden hos ældre mænd med lavt biotilgængeligt testosteron.
 • Udvikling, etablering og implementering af nyt molekylært biologisk laboratorium med indkøring af nye protein- og RNA analyser samt opsætning og etablering af muskelcellelinje. Udvikling af gruppens hjemmeside ved SDU.
 • Undervisning af studerende og teknisk personale i egen forskningsgruppe samt undervisning af farmaceutstuderende på 8. semester i molekylær patofysiologi. Desuden gennemført Universitetspædagogikum.

2008-2010: Afdeling for Klinisk Patologi (AKP), Odense Universitetshospital, Odense.

Postdoc/Research Scientist i Muskelforskningsgruppen ved professor, overlæge Henrik Daa Schrøder.

 • Forskning i fostermuskler og proteinekspression, muskelstamceller og muskelsvind.
 • Udvikling af afdelingens hjemmeside under Syddansk Universitets webside.
 • Undervisning af Ph.d.-, speciale- og medicinstuderende i anvendte laboratorieteknikker på AKP samt afholdelse af introduktionskursus for nye studerende.

Undervisningserfaring:

 • 2014-nuværende: Undervisning og eksaminering af sygeplejerskestuderende i Anatomi/Fysiologi/Biokemi, Sygdomslære, Farmakologi, medicinregning og førstehjælp ved sygeplejerskeuddannelsen i Odense, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
 • Undervisning på Sygeplejerskeuddannelsen (2008-uddanelsen) ved UCL i Odense i Anatomi/Fysiologi på modul 1, modul 2 og modul 3; Biokemi på modul 1; Sygdomslære på modul 3 og modul 10; Farmakologi og medicinregning på modul 7.
 • 2013/2014: Undervisning og eksaminering af farmaceutstuderende i molekylær patofysiologi i 8-semesterskurset ”Klinisk Farmakologi og Terapi”, omhandlende fordøjelseskanalens fysiologi og patofysiologi ved Klinisk institut, Syddansk Universitet.
 • 2012-2013: Gennemført Universitetspædagogikum ved Syddansk Universitet. Fra SDUs hjemmeside: Universitetspædagogikum omfatter også didaktiske modeller, opgavevejledning, digitalt understøttet læring, forskellige eksamens- og evalueringsformer, og endvidere behandles problemstillinger som forholdet mellem forskning og undervisning. Universitetspædagogikum understøttes af SDUs e-læringsplatform på e-learn.sdu.dk (reference: www.sdu.dk).”
 • 2009-2010: Medvejleder på pregraduate kandidatopgaver (medicinstuderende).
 • 2005-2014: Dag-til-dag vejlededning af M.Sc.- og ph.d.-studerende i laboratoriet.

Undervisningsrelevante kurser:

 • Aktivitet i forelæsningen – (26.oktober 2011)
 • Træt af dine PowerPoints? Brug Prezi til at give din formidling et visuelt løft! - (8. + 15. november 2012).
 • Brug af Smartboard/Sympodium i universitetsundervisning - (29. november + 18. december 2012).
 • Student response systems – brug online afstemningsværktøjer i undervisningen - (27. februar + 10. april 2013).
 • Workshop - Undervisningsportfolio - kom godt i gang- (25. april 2013).

Deltagelse i udvalg, tillidshverv mv.:

 • 2019 (august) – nuværende: Medlem af Steno Diabetes Center Odense (SDCO) Forskningsråd som Patientrepræsentant.
 • 2019 (1. september): Tiltræde hvervet som tillidsrepræsentant for ansatte på akademikernes overenskomst på sundhedsuddannelserne ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
 • 2018 (4. oktober) – nuværende: Medarbejder repræsentant i Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

 

Kompetencer

Kompetencegivende kurser:
Uddannelsesbetegnelse: SDU Universitetspædagogik, Syddansk Universitet
Fag: Træt af dine powerpoints? Brug Prezi til at give din formidling et visuelt løft!
Uddannelsesinstitution: Syddansk Universitet
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2013
Uddannelsesbetegnelse: SDU Universitetspædagogik, Syddansk Universitet
Fag: Brug af Smartboard/Sympodium i universitetsundervisning
Uddannelsesinstitution: Syddansk Universitet
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2013
Uddannelsesbetegnelse: Lecturer Training Programme at the University of Southern Denmark
Fag: Student response systems - brug online afstemningsværktøjer i undervisningen
Uddannelsesinstitution: Syddansk Universitet
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2013
Uddannelsesbetegnelse: SDU Universitetspædagogik, Syddansk Universitet
Fag: Undervisningsportfolio - kom godt i gang
Uddannelsesinstitution: Syddansk Universitet
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2013

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Flere års erfaring
Fundraising: Flere års erfaring
Networking: Flere års erfaring

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Syddansk Universitet

2 jan. 200530 okt. 2008

Dimissionsdato: 30 okt. 2008

Syddansk Universitet

1 sep. 199610 sep. 2003

Dimissionsdato: 10 sep. 2003

Kursus i Critically Appraised Topic (CAT)

21 aug. 20196 jan. 2020

Lektorkvalificering, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

… → 1 jun. 2017

Andet, Syddansk Universitet

… → 13 aug. 2013

Ansættelser

Postdoc, Syddansk Universitet

2 jan. 201130 jun. 2014

Emneord

 • forskning
 • innovativ undervisning
 • naturvidenskabelige fag
 • Biokemi
 • Anatomi og fysiologi
 • Patofysiologi
 • Farmakologi
 • Medicinregning
 • E-læringsdidaktik
 • Cellebiologi
 • Muskelbiologi

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Stine Juhl er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller