Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Lektor, Ph.D, Biouorganisk Kemi (KVL 1991)

CV:

Education:  

 1987                   The Royal Danish Veterinary and Agricultural University, Master of Science.

1988-1991         Graduate Research, Inorganic Laboratory of the Chemistry Department at the Agricultural University. Supervisor: Professor, dr. scient. Erik Larsen.

 

Professional employment:

1991-1992        Postdoctoral Research, Chemistry Department at University of Warwick, England (Vitamin B12 model compounds). Supervisor: Professor Peter Moore.

1992 – 1996      Assistant Professor (inorganic chemistry) at the Chemistry Department at the Agricultural University (Copenhagen, Denmark).

1996 -2006        Associate Professor (inorganic chemistry) at the Department of Life Sciences and Chemistry at Roskilde University (Denmark).

2006-present  Associate Professor at University College Sjælland (Denmark).

 

Additional employment:

External lecturer at University of Southern Denmark (Inorganic and Bioinorganic Chemistry)

External lecturer at School of Pharmacy, University of Copenhagen (General and Inorganic Chemistry)


Kompetencer

Sprog: Engelsk
Niveau: Øvet

Forsknings- og udviklingsområder

Celle-frit DNA

Ny forskning viser, at der i en simpel blodprøve findes en masse bittesmå DNA-stykker, der er diffunderet ud fra døende celler rundt om i hele kroppen. Dette såkaldte cellefri DNA (cfDNA) kan man udføre genanalyser på og dermed få et billede af tilstanden hos de celler, de stammer fra. F.eks. har det vist sig, at der ved nogle cancersygdomme ses et forhøjet niveau af cfDNA. Ligeledes har det vist sig muligt at undersøge på cfDNA, hvilke cancermutationer en patient har og dermed hvilken behandling, der vil være mest effektiv. Et særligt tilfælde er cfDNA fra fostre, der vandrer over i moderens blodbane, hvorved man kan analysere fostret for kromosomfejl på basis af en simpel blodprøve på moderen.

cfDNA analyseres ud fra den cellefri fraktion af blodprøven, blodplasma. Imidlertid kan man under forarbejdningen af prøven risikere, at der fra blodets egne DNA-holdige celler, de hvide blodlegemer, siver fragmenteret genomisk DNA ud i plasma, hvilket vil give et forkert analysesvar.

Hvis man vil kvalitetssikre arbejdet med cfDNA er det derfor nødvendigt at have et mål for, hvor stor denne forurening med genomisk DNA fra de hvide blodlegemer er.

I dette projekt vil vi udvikle en metode til at kvantificere omfanget af denne forurening på basis af Polymerase Chain Reaction, PCR, hvor vi vil udnytte, at der er en lille forskel på den gennemsnitlige længde af cfDNA og de hvide blodlegemers fragmenterede genomiske DNA.

 

Perspektiver for praksis.

Bestemmelse af celle-frit DNA forventes at komme til at indgå i tidlig diagnose af bestemte cancerformer. Indenfor Non-invasiv Prenatal testning (NIPT) er analyser af cfDNA også på vej frem, specielt inden for trisomi-analyser (trisomi 13, 18 (Edwards syndrom) og 21 (Downs)).

En del biobanker har eksisteret i mange år og man har derfor ikke fra start været opmærksom på de muligheder, der var for analyse af cfDNA fra plasmafraktionen, men heller ikke de krav, der er til bearbejdning af prøven for at sikre cfDNA-renheden. Et historisk studie, hvor man undersøger mængden og renheden af cfDNA i biobankernes plasmaprøver efter 5 eller 10 år, vil kunne afgøre, hvorvidt forskerne kan gøre brug af den værdifulde information biobank-cfDNA forventes at kunne bidrage med.

 

Perspektiver for uddannelsen.

Blodprøvetagning, biobank-kuratering og PCR-baserede målinger er arbejdsfelter for bioanalytikere. 

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:

Kemi og Bioteknologi.Øvrige arbejdsområder:
Bachelorvejledning

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Pauli Kofod er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler