Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Seniorforsker ved Center for Anvendt Skoleforskning og Læremiddel.dk.

I Læremiddel.dk arbejder jeg med at udvikle og forske i og omkring digitale og analoge teknologier i didaktisk sammenhæng, herunder med fokus på teknologiforståelse i et læremiddelperspektiv og teknologiforståelse som fag og faglighed.

Jeg er uddannelsesforsker med speciale indenfor kvalitativ forskning, pædagogisk antropologi, teknoantropologi, design-baseret forskning og ’e-læring’ (= relationer mellem it, læring og uddannelse).

Min ph.d.-grad er fra DPU/AU (2010), hvor jeg var ansat i 11 år som forsker og underviser med tilknytning til institutterne pædagogisk antropologi, didaktik og bl.a. forskningsprogrammet Medier og it i læringsperspektiv. Desuden har jeg været ansat som fuldtidsforsker og projektleder i Afdelingen for Forskning og Innovation ved University College Sjælland (UCSJ) i tre år. Her har jeg været tilknyttet forskningsprogrammet Education Lab – teknologi og uddannelsesdesign. I perioden 2016-2020 har jeg været ansat som Docent, faglig leder og forskningsprogramansvarlig for Digitalisering i Skolen (DiS) på Metropol/KP.

I de sidste fem år har jeg været med til at dagsordensætte teknologiforståelse og teknologiuddannelse som ny faglighed, nationalt, uddannelsespolitisk, i videregående uddannelse (herunder læreruddannelsen) og i folkeskolen. 

Jeg har arbejdet forskningsbaseret med læreruddanneres/læreres og elevers / lærerstuderendes tilgange til teknologiforståelse (fx Coding Class, Coding Class Cph og ASTE Coding Class); og jeg har været medlem af tidligere undervisningsminister, Merete Riisagers rådgivningsgruppe for teknologi i undervisningen, samt deltaget i ekspertskrivegruppen for forsøg med teknologiforståelse som obligatorisk faglighed i folkeskolen. Endvidere har jeg medudviklet og undervist på nye læreruddannelsesmoduler såsom ”Teacher Professional Technology Understanding” og ”Teknologiforståelse og digital dannelse”.

2018-2020 var jeg faglig leder af reviewgruppen i Forsøgsprogrammet for teknologiforståelse som obligatorisk faglighed i skolen. Herigennem, har jeg opnået indgående indblik i, hvor forskelligt det er at arbejde med den nye faglighed teknologiforståelse i skolen som selvstændigt fag (specialisering) og som integreret i fag (literacy). 

Jeg har forskningserfaringer og viden fra mange forskellige forsknings- og udviklingsprojekter, der har arbejdet med hybride læringsmiljøer, koblede kontekster, blendede, synkrone og asynkrone undervisningsformer (fx Grænseoverskridende Nordisk Undervisning projekt, Videnskabsteori MOOC og Åben Skole MOOC projekter). Derudover har jeg erfaringer med samarbejde med private læremiddelvirksomheder fra fx Strategisk Forskningsrådsprojekt (Serious Games on a Global Marketplace) og min tid som ErhvervsPhD-studerende i Microsoft.

Jeg har undersøgt og udviklet undervisning med fokus på teknologiforståelse i forskellige professionsuddannelses- og professionssammenhænge (fx læreruddannelse, sygeplejerske og fysioterapeut). Jeg har endvidere undervist i videnskabsteori, CSCL, læring og it, på en række universitetsuddannelser fx Masteruddannelsen i IKT og Læring (MIL) og Kandidatuddannelsen i it-didaktisk design.

 

Kompetencer

Kompetencegivende kurser:
Uddannelsesbetegnelse: Internt kursus - Business Model Generation - mobilisering, forståelse, design, implementering og styring.
Fag: Business model generation
Uddannelsesinstitution: University College Sjælland (UCSJ)
Land: Danmark
Antal dage: 6.0
Afslutningsdato: 2014

Sprogkundskaber:
Sprog: Engelsk
Niveau: Øvet

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Professionel
Networking: Professionel
Fundraising: Flere års erfaring
Administration: Flere års erfaring
Ledelse: Flere års erfaring

Forsknings- og udviklingsområder

FoU-miljøet Digitalisering i Skolen (DiS) er kendetegnet ved, at vi arbejder med teknologiforståelse. Det betyder, at vi forholder os usikkert til nye digitale teknologiers betydning for skolen, undervisningen, lærernes og elevernes læring.

Vi er altid på udkig efter nye interessante samarbejdspartnere, projekter og aktiviteter. Vi holder et vågent blik på de nye tendenser indenfor såvel teknologiudviklingen som pædagogisk og didaktisk udvikling. Og vi ønsker selv at være dagsordensættende.

FoU-miljøets deltagere rummer mange forskellige erfaringer med forsknings- og udviklingsaktiviteter. I fokus er fx

 

 • samspil mellem opdateret fagforståelse, it i fag, digital medborgerskab og elevernes digitale dannelse
 • teknologiforståelser i skolen - herunder computationel tænkning, programmering og kodning i skolen
 • robotteknologier og didaktiske greb i almen- og specialskolen
 • lærerfaglig teknologiforståelse
 • digitalt understøttede læringsmål
 • elevernes egenproduktioner
 • vurdering af multimodale elevproduktioner
 • øget læring gennem multimodale repræsentationsformer i naturfagsundervisningen
 • it-fagdidaktik, læring og lærerkompetencer
 • it-løft og kompetenceudvikling for lærere
 • it og medier i læreruddannelsens danskfag
 • MOOCs som efter- og videreuddannelsesmulighed i professionshøjskolerne.

Vi arbejder med anvendt forskning dvs. praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter i tæt samspil med mange forskellige samarbejdspartnere (fx elever, lærere, skoler, kommuner, ministerium, læremiddelproducenter, universiteter, andre professionshøjskoler og vidensinstitutioner). 

Forsknings- og udviklingsmetodisk favner vi bredt:

 • kvalitative metoder
 • kvantitative metoder
 • mixed-methods
 • følgeforskning
 • interventionsorienterede FoU-aktiviteter
 • design-based research
 • (techno-)antropologiske metoder
 • virtuel etnografi
 • participatoriske metoder

 Andre aktiviteter:

 • reviews
 • konsulentydelser
 • evalueringsopgaver

Arbejdsområder

Forskning i og udvikling af relationer mellem uddannelse og it.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Den pædagogiske forskeruddannelse, Ph.d. Arts, Aarhus Universitet

Dimissionsdato: 1 jan. 2009

Kandidatuddannelse, Roskilde Universitet

Dimissionsdato: 1 jan. 2002

Lektor kvalificering, Aarhus Universitet

Online English language course - akademisk engelsk kursus for universitetsansatte, Aarhus Universitet

Ansættelser

Undervisningsassisistent, Aalborg Universitet

Projektmedarbejder, Aarhus Universitet

Postdoc i læringsspil, Aarhus Universitet

Ekstern lektor, Aarhus Universitet

Erhvervs Ph.d studerende, Aarhus Universitet

Forskningsassistent, Aarhus Universitet

Undervisningsassistent, Roskilde Universitet

Videnskabelig assistent, Roskilde Universitet

Videnskabelig assistent, Syddansk Universitet

Adjunkt i læringsspil, Syddansk Universitet

Emneord

 • uddannelse
 • casestudie
 • feltarbejde
 • Pædagogisk antropologi
 • Praksis & Uddannelsen
 • praksisforskning
 • praksiografi
 • virtuel etnografi
 • multi-site etnografi
 • skoleudvikling
 • teori-praksis
 • it
 • telemedicin
 • forskning
 • e-læring
 • læring
 • Uddannelse, professioner og erhverv
 • metode
 • pædagogisk praksis
 • didaktik
 • brugerdreven innovation
 • Skoleudvikling
 • it didaktik, it-didaktisk design, tablets, kompetencer i dansk, litteratur, multimodale tekster, hjemmesider
 • Informations- og kommunikationsteknologi, og e-læring
 • internetbaserede uddannelser
 • robotteknologi
 • Uddannelsesforskning
 • participatory design
 • uddannelsesantropologi
 • tekno-antropologi
 • design-baseret forskning
 • social robotics
 • human-robot-society interactions
 • uddannelsesdesign
 • teknologiforståelse
 • educational robots
 • educational robotics
 • Undersøgelsesdesign, teori og metode
 • pædagogik
 • kompetenceudvikling
 • innovativ undervisning
 • blended learning
 • velfærdsteknologi
 • professionslæring
 • teknologiforståelse
 • professionsnydannelser
 • professionsuddannelse
 • virtuel læring
 • undersøgelsesmetodik
 • netbaseret uddannelse
 • kvalitativ metode
 • Design-based research
 • professionsdidaktik
 • blended learning
 • digitalisering
 • telesundhedsdidaktik
 • digital forandringsledelse
 • it-pædagogisk ledelse
 • digitale kompetencer
 • teknologiforståelse
 • folkeskolen
 • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
 • web 2.0
 • web 2.0 virtuel læring
 • MOOC
 • informationsvidenskab
 • sundhedsteknologi
 • aktionslæring

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Mikala Hansbøl er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller