Intet billede af Lea Ringskou

Lea Ringskou

Kandidat i pædagogisk sociologi, Lektor og koordinator for skole-fritid, Forskningsmedarbejder, center for kultur og pædagogik, Professionsbachelor som pædagog, COnvenor for NERA network 17: leisure time pedagogy

20102022

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Ansat på 10. år som lektor på VIA Pædagoguddannelsen, Campus Viborg. Kandidat i pædagogisk sociologi og uddannet pædagog. 

Til daglig lektor på skole-fritidsspecialiseringen, VIA Pædagoguddannelsen, Viborg og  vidensmedarbejder i center for Kultur og pædagogik, under programmet "Børn og unges hverdagsliv"

Jeg er særlig optaget af skole-fritidsfeltet, både hvad angår de børn og unge, der færdes på tværs af de forskellige socialiseringsarenaer og de roller, pædagogen indtager på tværs af skole, SFO og klub. Hvordan forholder pædagogen indenfor feltet sig til målgruppens egne perspektiver, motivation  og trivsel, inklusion og overgange?  Hvordana rbejder pædagogen tværprofessionelt? Hvilken professionsidentitet, hvilke opgaver og roller har pædagogen ind i den reformerede folkeskole og SFO? Hvad kendetegner den fritidspædagogiske faglighed og hvordan ser arbejdet i klub og SFO ud i fremtiden? Hvordan skaber og videreudvikler vi fremadrettet en stærk faglig pædagogisk profil på skole-fritidsfeltet? Hvordan skaber vi en skolefritidsspecialisering på Pædagoguddannelsen, der giver de studerende en tidssvarende viden og anvendelige redskaber til brug i praksis?

På grund af min særlige faginteresse for pædagogen i skole, SFO og klub, har jeg de sidste mange år i min ansættelse som vidensmedarbejder forsket netop i skole-fritidsfeltet. Af forskningsprojekter, jeg har udført kan nævnes: "Pædagogens rolle i den reformede folkeskole"," Pædagogen som didaktiker"  "animationsæstetiske læreprocesser i børnehaveklassen" og klubpædagogiske professionsidentiteter. Projekterne er alle foregået i tæt samarbejde med praksis og pædagogstuderende, ud fra målet om, at skabe forskning og udvikling, der er til gavn for de pædagogiske institutioner og ind på Pædagoguddannelsens skole-fritidsspecialisering. Mine tre nuværende forskningsprojekter er: "klubpædagogen anno 2018", "review over nordisk forskninglitteratur indenfor skole-fritidsfeltet" og "MOVE ON! Udvikling af tværprofessionel entreprenørskabsundervisning på tværs af lærer- og pædagoguddannelserne".

 Undervisningsoplysninger:

Varetager til daglig undervisning indenfor skole-fritidsspecialiseringen på VIA Pædagoguddannelse. Her underviser jeg blandt andet i overgange, didaktik, læring, trivsel, motivation, inkluderende læringsmiljøer, animationsæstetik og professionsidentitet - alle emner med udgangspunkt i pædagogen i skole, SFO og klub.

 

 

Kompetencer

Projektledelse: Flere års erfaring
Networking: Flere års erfaring
Administration: Flere års erfaring

Forsknings- og udviklingsområder

Klubpædagogik og klubpædagoger

Pædagogen i skole og SFO

Inklusion

Lærer-pædagogsamarbejde

Studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsarbejde

Animationsæstetik

 

 

 

 

 

Arbejdsområder

 VIA Vidensmedarbejder i center for Kultur og pædagogik, under programmet "Børn og unges hverdagsliv"

Lektor på skole-fritidsspecialiseringen

Convenor for NERA netværket "Leisure-time pedagogy": www.nera.cm

 

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Kandidat i pædagogisk sociologi, Danmarks Pædagogiske Universitet

1 sep. 200428 okt. 2008

Dimissionsdato: 28 okt. 2008

Professionsbachelor som pædagog, Pædagoguddannelsen Sydhavn

1 feb. 200125 jul. 2004

Dimissionsdato: 25 jul. 2004

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • didaktik
 • klasseledelse
 • inkluderende læringsmiljø
 • undervisningsdesign
 • Undersøgelsesdesign, teori og metode
 • Etnografisk metode
 • kvalitativt semistruktureret interview
 • fokusgruppeinterview
 • designforskning
 • aktionsforskning
 • sociologisk teori
 • narrativ forskning
 • Dokumentanalyse
 • Review
 • Børn og unge
 • pædagog
 • skole
 • fritid
 • socialisering
 • børnefællesskaber
 • børneperspektiv
 • hverdagsliv
 • læring
 • trivsel
 • motivation
 • klubpædagoger
 • klubpædagogik
 • børne- og ungeperspektiver
 • Æstetik, design og medier
 • animationsæstetik
 • designforskning