Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Klaus er uddannet cand.scient. med hovedfag i naturvidenskabshistorie og sidefag i matematik og fysik fra Aarhus Universitet.  Klaus har 15 års erfaring med uddannelse og efteruddannelse af lærere til folkeskolen, og i 2016 har han opnået ph.d. graden gennem et studie af tværfaglighed imellem de matematiske og naturvidenskabelige fag i læreruddannelsen. Klaus’ forskning spænder fra kvalitative design studier af tværfaglighedsformåen blandt lærerstuderende, over elevers matematiske tænkemåder til kvantitative undersøgelser i forbindelse med indsatser for elever på grundskoleområdet (fx Matematikindsats2017). Herudover arbejder Klaus med at anvende PISA data til at afdække forbindelser mellem elevers præstationer i hhv. matematik og science, ligesom hans kompetencer på det kvantitative område indgår i kollegers læseforskning (LæseFlow), spørgeskemaundersøgelser (STEM-Kandidat) mv. Klaus er projektleder eller co-projektleder på flere projekter: ASTE – bro til skolen, der bl.a. som et etnografisk casestudie følger nyuddannede science lærere gennem deres første år i professionen; SeSam, et pilotprojekt som forløber for et RCT-studie af videostøttet supervision; SYKL – Systematiseret Klassekammerathjælp i Matematik, hvor den hjælpende dialog mellem elever sættes i system for at fremme læringen.

Klaus deltager i nationale og internationale sammenhænge som oplægsholder og panel-deltager, specielt i forbindelse med European Research in Mathematics Education (ERME), World Association of Lesson Study (WALS) og Network for the Anthropological Theory of the Didactic (CiTAD).

Kompetencer

Kompetencegivende kurser:
Uddannelsesbetegnelse: Advanced Individual Guidance Techniques
Uddannelsesinstitution: Attractor
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2011
Uddannelsesbetegnelse: Combustion and High Temperature Processes
Uddannelsesinstitution: Danmarks Tekniske Universitet
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2009
Uddannelsesbetegnelse: Basic Power Electronics and Power Supply
Uddannelsesinstitution: Danmarks Tekniske Universitet
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2005
Uddannelsesbetegnelse: Fundamentals of Acoustics and Noise Control
Uddannelsesinstitution: Danmarks Tekniske Universitet
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2005

Sprogkundskaber:
Sprog: Dansk
Niveau: Modersmål
Sprog: Engelsk
Niveau: Forhandlingsniveau
Sprog: Tysk
Niveau: Øvet

Organisatoriske kompetencer:
Networking: Flere års erfaring

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:
Matematikundervisning Forskning

Øvrige arbejdsområder:
Scienceundervisning

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

ph.d., Københavns Universitet

1 feb. 201231 jan. 2016

Dimissionsdato: 18 mar. 2016

Cand.Scient., Aarhus Universitet

Dimissionsdato: 30 jun. 2002

Matematikdidaktik - Advanced Didactics of Mathematics (DidMatV), Københavns Universitet

… → aug. 2012

Matematikdidaktik, Københavns Universitet

… → 1 jul. 2012

Matematikdidaktik - Anthropological Theory of the Didactical 2: Recent Advances, Københavns Universitet

Ansættelser

Lektor, Frederiksberg Seminarium

2006 → …

Adjunkt, Frederiksberg Seminarium

20042006

Adjunkt, Aalborg Seminarium

20032004

Vikar, Kalundborg Gymnasium

2002

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • undervisningsteknologi
  • naturvidenskabelige fag

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Klaus Rasmussen er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler