Billede af Elina Maslo
20112022

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Sproglæring har altid været en del af mit liv. Jeg er vokset op med to sprog (russisk og lettisk) og startede på mit første fremmedsprog (tysk) i 1. klasse. Jeg har altid haft nemt ved sprog. Dog kom min største oplevelse af og glæde for at lære sprog på universitetet, da jeg i 1991 gik i gang med mine danskstudier. Det har været så nemt og sjovt at lære dansk, at jeg allerede 4 år efter begyndte at undervise i dansk som fremmedsprog. Jeg ville så gerne have, at også andre oplever sproglæring som nem, sjov og succesfuld. Der blev min store forskningsinteresse født – hvilke processer er i spil når sproglæringen lykkes og opfattes som succesfuld, og hvordan kan lærere skabe rum for nem, sjov og succesfuld sproglæring.

Siden da har jeg avanceret min forståelse af sprog, læring og sprogpædagogik og det yderst komplekse samspil af mangeartede faktorer der spiller ind når vi lærer og bruger sprog. Jeg erfarede for eksempel, at der er forskel på at lære sprog som fremmedsprog ”for sjov” på et universitet i udlandet, og at lære sprog som andetsprog i det land man lever i. Jeg erfarede, at ens identitet er til forhandling hver gang man skifter land, og at der er en hel række subjektive faktorer som spiller ind, når vi vælger eller fravælger sprog. I flere år har jeg arbejdet med at studere flersprogede menneskers erfaringer med at lære og bruge sprog med det formål at finde frem til, hvilke faktorer der spiller med, når sproglæringen lykkes eller mislykkes, og hvad der sætter dette samspil i gang. I mit aktuelle studie arbejder jeg med at definere begrebet transformative læringsrum for sprog og læring – mit bud på sprogpædagogik for succesfuld sproglæring, som skal resultere i udviklingen af fagdidaktik til funktionel flersproget sproglæring.

Jeg kan også gå under betegnelsen sprogpægagogisk didaktiker – det er én som løbende gør opmærksom på den sproglige dimension og betydningen af målrettet sprogpædagogisk indsats i alle fag. Ved at sætte fokus på den sproglige dimension af fagdidaktikken fx kan man som lærer sikre at alle børn, unge og voksne får bedre muligheder for læring – og uddannelse.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Adjunktpædagogikum, Aarhus Universitet

Dimissionsdato: 1 jul. 2014

Generel pædagogik med speciale i dansk som andetsprog, Ph.d. , University of Latvia

Dimissionsdato: 1 jul. 2003

Pædagogik og sprogpædagogik, cand. mag. , University of Latvia

Dimissionsdato: 1 jul. 1997

Dansk og tysk filologi, BA, University of Latvia

Dimissionsdato: 1 jul. 1995

Generel pædagogik, gæsteforsker, Leipzig University

jul. 2002dec. 2002

Generel pædagogik, gæsteforsker, Syddansk Universitet

19981999

Dansk som andetsprog, gæstestuderende, Danmarks pædgogiske Universtitet

jul. 1996dec. 1996

Nordisk, gæstestuderende, Københavns Universitet

19931994

Emneord

 • Undersøgelsesdesign, teori og metode
 • kvalitative metoder
 • refleksiv tilgang
 • etnografisk metode
 • visuelle metoder
 • kreativitet i forskning
 • identitetsforskning
 • subjektivitetsforskning
 • Skoler, fag og institutioner
 • dansk
 • dansk som andetsprog
 • børneinstitutioner
 • vuggestue
 • børnehave
 • skole
 • grundskole
 • gymnasium
 • videregående uddannelse
 • videreuddannelse
 • sprog
 • læring
 • pædagogik
 • dansk som fremmedsprog
 • didaktik
 • sprogdidaktik
 • sprogpædagogisk praksis
 • Børn og unge
 • muligheder for læring
 • lige muligheder
 • succes
 • adgang til viden
 • funktionel flersproget tilgang
 • flersproget undervisning
 • sprog som ressource
 • sprog og identitet
 • sprog og kultur
 • diversitet
 • sproglig diversitet
 • Uddannelse, professioner og erhverv
 • læreruddannelse
 • sproglærer
 • sprogpædagog
 • sprogpædagogik
 • modersmålsundervisning
 • modersmålslærer
 • andetsprogsdidaktik
 • andetsprogspædagogik
 • andetsprogstilegnelse
 • andetsprog
 • fremmedsprog
 • flere sprog
 • flersprogethed
 • formel læring
 • uformel læring
 • læring på arbejde
 • læreprocesser
 • livslang læring
 • verdensmål

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Elina Maslo er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler