Intet billede af Birgitte Madsen Theilmann
20102022

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Kompetencer

Forskningsrelaterede kompetencer:

- Kvalitative forskningskompetencer (erfaring med Nvivo)

- Formidling (skriftligt og mundtligt)

- Fundraising

Fagrelaterede kompetencer:

- Ledelse og organisation

- Natur og naturfaglighed

- Tværprofessionelt samarbejde

- Børn og unge i udsatte positioner

Undervisning

Masteruddannelsen i udsatte børn og unge, Aalborg Universitet

2016-2019: Tværprofessionelt samarbejde, Udsatte børn og unge, Læring, organisation og ledelse. Vejledning

Oplægsholder v/konference under Undervisningsministeriet

2015: Tema: Sprog og kodning af rum

Oplægsholder v/ PUC Taarnby Kommune

2015 Tema: Udviklende sprogmiljøer i naturen

Ekstern underviser ved Pædagoguddannelsen Horsens

2012- 2016. Tema: Social bæredygtighed

Ekstern underviser ved VIA UC, Videreuddannelse og kompetenceudvikling

2012 Tema: Udsatte børn

Ekstern underviser ved Pædagoguddannelsen Jydsk

2011- 2013. Tema: Demokrati og deltagelse

Oplægsholder i distriktssamarbejdet Horsensvej

2010- 2016. Temaer: Børn i sociale nødsituationer, Det robuste barn, Læring

Ekstern konsulent i forskellige dagtilbud

2009 – 2016. Temaer: Børn i udsatte positioner, Læring, Kreativitet, Flow og arbejdsglæde

Forsknings- og udviklingsområder

Pilotprojekt (2021): Undersøgelse af børn i udsatte positioner i natur-dagtilbud. Hvordan arbejder pædagoger med udsatte børns dannelse? 

Review om udsatte børn (0-6 år) i daginstitutioner og natur (2020-2021). Reviewarbejdet indgår som et forarbejde til et forskningsprojekt om udsatte børns dannelse i naturen

Aalborgprojektet: Forskning i faglige og organisatoriske processer under implementering af ny strategi arbejdet med udsatte børn og unge. Mit bidrag til projektet er min Ph.D. afhandling, der særligt fokuserer på et fagprofessionelt perspektiv. De fire artikler, der knytter sig til projektet omhandler følgende tematikker:

- Hvem konstruerer de fagprofessionelle som de udsatte?

- Organisationsopskrifters indtog i fagprofessionel praksis og deres implikationer for de fagprofessionelle medarbejdere

- Tværprofessionelt samarbejde som udgangspunkt for tidlig opsporing og forebyggelse hos børn i udsatte positioner

- Viden i organisationen

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.D , Aalborg Universitet

15 feb. 201614 feb. 2019

Dimissionsdato: 2 nov. 2020

Pædagogisk sociologi, Danmarks Pædagogiske Universitet

1 sep. 200710 sep. 2010

Ansættelser

Ph.D. stipendiat, Aalborg Universitet

15 feb. 201614 feb. 2019

Leder for pædagogisk udvikling, LANGENÆSSTIEN, dagtilbud

1 okt. 201014 feb. 2016

Pædagogisk leder, Projekt Mariendal

1 aug. 200730 sep. 2010

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Socialt arbejde og sociale forhold
  • Børn og unge
  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation