Billede af Anita Søholm

Anita Søholm

Cand. Scient. Biologi, Bachelor i Farmaci, Diplom i Kunst- og Kulturformidling

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Undervisning

Jeg har mere end 15 års formidlings- og undervisningskompetence i daginstitutioner, på skoler, gymnasier og senest på professionshøjskoler. Ligeledes har jeg mange års erfaring med kompetencegivende efteruddannelse af pædagoger og lærere i kommunalt regi indenfor natur, miljø og udelivsområdet.

Kompetencer

Jeg har kompetencer indenfor fundraising, projektledelse, undervisning og kommunikation på mange niveauer.

Forsknings- og udviklingsområder

Jeg har igennem 15 år i kommunalt regi arbejdet med udvikling og læring indenfor natur-, udeliv- og bæredygtighed. Arbejdet har taget udgangspunkt i kommunale institutioner, skoler/Sfo, foreninger og borgere, hvor det igennem årene er blevet til mange efteruddannnelseskurser med fokus på læring i naturen for pædagogisk personale.

Jeg har stor erfaring med fundraising, hvor jeg eksempelvis i 2014 fik 350.000 kr fra Friluftsrådet til det toårige udviklingsprojekt “Fremtidens skole - et skridt på vejen”, der ligeledes blev støttet af Skoleforvaltningen i Syddjurs Kommune. Udviklingsprojektet skabte grobund for beslutningen om at kommunen tilsluttede sig portalen: Skolen i virkeligheden med fokus på åben skole og udeskole. Jeg havde i projektet ansat en projektmedarbejder og var selv projektleder. Se her en kort præsentation af projektets resultater: https://sway.office.com/AfWZu2GfcRAZ5prd


Af skriftligt arbejde kan nævnes denne artikel i Natur og Ungdoms medlemsblad om Naturens spisekammer:

https://nogu.dk/nyheder/bladet

 Jeg har siden opstarten af Friluftsrådets Grønne spirer projekt for ca 14 år siden været med til at udvikle projektet. jeg har gennem årene afholdt mange kompetencegivende efteruddannelses kurser indenfor en en bred vifte af naturpædagogiske emner. Jeg har afholdt oplæg på videnskonferencer fx i Middelfart om Vild mad og smagsdidaktik, samt udviklet skriftligt materiale som fx publikationen 150 gode grunde til vi skal ud i dag, hvor jeg har skrevet afsnittet om Naturens spisekammer:

http://www.groennespirer.dk/media/408529/150_gode_grunde_pdf.pdf

 Af ander udviklingsarbejde kan nævne mit formidlings- og undervisningsarbejde i Nationalpark Mols Bjerg, hvor jeg var med i den koordinerende arbejdsgruppe fra starten af, og desuden har jeg udarbejdet flere undervisningsforløb til portalen fx Find foråret i nationalparken.

https://undervisning.nationalparkmolsbjerge.dk/find-opgaver/2017fs-10/

 Af tværfaglige kommunale udviklingsprojekter, som jeg har dekltaget i, kan nævnes Kulturringen, hvor jeg var med i hele udviklings- og opstartsfasen og bl.a. har udarbejdet ruten og skrevet teksten til Syddjurs kommunedelen:

https://kulturringen.dk/download-22-delruter/

 Af andre friluftsprojekter, som jeg har deltaget kan nævnes Kløverstier på Mols, hvor jeg har udarbejdet og beskrevet en af ruterne:

https://friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/kloeverstifolder_mols.pdf

Jeg har desuden skrevet artikler til tværfaglige blade som magasinet-sundhed og deltaget i mange kommunale udviklingsprojekter, hvor jeg både har fundraiset midlet, været projektleder og siddet i tværfaglige styregrupper.

Sendt fra min iPad

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Diplom i kunst- og kulturformidling, Kulturformidling, Danmarks Biblioteksskole

1 mar. 200830 jun. 2009

Dimissionsdato: 30 jun. 2009

Cand. Scient. Biologi, Biologi, Københavns Universitet

1 sep. 199129 nov. 1999

Dimissionsdato: 29 nov. 1999

Bachelor i farmaci, Viden om lægemidler, Danmarks Farmaceutiske Højskole

1 sep. 198730 jun. 1991

Dimissionsdato: 30 jun. 1990

Ansættelser

Timelærer Natur og udeliv, Professionshøjskolen UCN

15 nov. 201830 jun. 2019

Naturvejleder Karpenhøj Naturcenter

1 jan. 201631 mar. 2017

Natur- og miljøformidlingskonsulent, Syddjurs Kommune

1 jan. 200731 dec. 2015

Miljøvejleder i Rosenholm og Rønde Kommuner

1 jul. 200431 dec. 2006

Grøn Guide, Miljøvejleder i Rosenholm

1 jun. 200130 jun. 2004

Emneord

 • Undersøgelsesdesign, teori og metode
 • natur
 • agerland
 • biodiversitet
 • pesticider
 • fødekæder
 • insekter
 • flora
 • fauna
 • Økologi
 • terrestrisk økologi
 • biologi
 • Feltarbejde
 • naturforvaltning
 • artsbestemmelse
 • Natur og Udeliv
 • Natur og pædagogik
 • Natur og børn
 • natufagsdidaktik
 • Naturdidaktik
 • naturvejledning
 • bæredygtighed
 • de 17 verdensmål
 • natur og æstetik
 • kulturformidling
 • lægemidler
 • droger
 • Børnekultur
 • børns kultur

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller