Forskningsprogrammet Teknologier i borgernær sundhed, UCN - Ophørt 31/12/2021

Organisationsprofil

I forskningsprogrammet Teknologier i Borgernær Sundhed forsker vi i digitale teknologiers samspil med borgerne og de sundhedsprofessionelle. Der er fokus på, hvordan digitale teknologier understøtter og/eller begrænser borgernes livskvalitet og sundhed i hverdagen. Den hastige udvikling af digitale teknologier, der retter sig mod at udvikle og understøtte indsatser i social- og sundhedssektoren, skaber på den ene side innovation og perspektivrige muligheder, og på den anden side rejser den samtidig nye problemstillinger og udfordringer – det viser sig ofte i anvendelse og implementering af de digitale teknologier.

I dette krydsfelt af nye muligheder og nye udfordringer er forskningsbaseret viden om, hvordan, om og på hvilke måder digitale teknologier bringer værdi til borgere, sundhedsprofessionelle og system/samfund helt central. Det er også helt centralt, at den forskningsbaserede viden forankrer sig i perspektiver fra de borgere og sundhedsprofessionelle, der skal anvende de digitale teknologier. Det er disse  afsæt, der er driver og omdrejningspunkt for de forskningsaktiviteter, der foregår i forskningsprogrammet.

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Forskningsprogrammet Teknologier i borgernær sundhed, UCN - Ophørt 31/12/2021 er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller