Organisationsprofil

Forskningscenter for pædagogik og dannelse

Vi bidrager til udvikling af viden om pædagogik, dannelse, didaktik, kultur, socialt arbejde og vejledning.

Vi tilvejebringer forståelse for og kvalificering af professionsuddannelserne samt de relaterede professioners aktuelle udfordringer. Vi udvikler viden, der kan kvalificere professionsudøvernes praksis, udvikle deres professionelle identitet og deres bevidsthed om og håndtering af udfordringer, som professionsudøveren til stadighed må forholde sig til. Vores fokus er på livslang læring samt kvalificering af børn og unges dannelse, læring og trivsel i institution, skole, fritid og hjem.

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller