Undervisningsplanlægning og didaktik - 10 ETCS

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Modul Ob 2. Undervisningsplanlægning og didaktik (10 ECTS-point)
Læringsmål
Viden
 Har viden om undervisningsfag og -områder, erhvervsrettede fag og fagenes vidensmæssige- og metodiske grundlag
 Har viden om almendidaktik, fagdidaktik og branchekendskab og samspillet mellem dem
 Har viden om kvalifikations- og kompetenceteorier
 Har kendskab til sammenhænge mellem professionel viden, magt, dannelse og etik
Færdigheder
 Kan udvikle, tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisnings- og læringsforløb ud fra relevant teori og analyse af sektor, branche og samfund
 Kan omsætte love, bekendtgørelser mm. til undervisning
 Kan formidle og drøfte didaktiske problemstillinger og løsningsmodeller
Kompetencer
 Kan udvikle egen erhvervspædagogisk praksis i spændingsfeltet mellem uddannelse, erhvervsfag, branchekrav og samfundsmæssige krav
 Kan selvstændigt udvikle undervisningsforløb, der bygger på didaktiske overvejelser og refleksion i - og over egen praksis
 Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde om udvikling af undervisningspraksis
Indhold
 Samspil mellem uddannelse, fag, branche og samfund
 Almendidaktik og fagdidaktik
 Samspil mellem undervisningsfag og erhvervsfag; kompetencemål og undervisningsmål
 Kvalifikations- og kompetencebegreber; dannelsesteorier og faglig dannelse
 Evalueringsteori og – metoder
 Inddragelse af digitale teknologier i udvikling af undervisning og læreprocesser
 Lærerfunktioner og -opgaver; lærerprofessionalitet og lærerprofessionalisering
Undervisnings- og arbejdsformer: Blended learning: Aktions læring: Formidlings-, dialog, øvelses,- og refleksionsorienteret samt studiegruppe aktiviteter
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Videns- færdigheds,- og kompetenceudvikling
Periode1 feb. 20188 jun. 2018
Sted for afholdelseCELF Nykøbing Falster, Danmark