Tværprofessionelle bachelorprojekter i professionshøjskolesektoren

  • Helle Storm* (Deltager)
  • Anne-Lisbeth Nyvang (Deltager)
  • Ulrich Storgaard Andersen (Deltager)

Aktivitet: Rådgivning - typerEvalueringsopgave

Beskrivelse

Opgavens indhold: I november 2013 besluttede rektorforsamlingens uddannelsespolitiske udvalg at undersøge professionshøjskolernes erfaringer med tværprofessionelle bachelorprojekter. Hensigten var at fremme muligheder for denne type bachelorprojekter.
Mål for aftagers udbytte: Formålet med denne rapport er at sammenfatte hovedtendenserne fra en gennemført spørgeskemaundersøgelse med henblik på at indkredse væsentlige erfaringer og anbefalinger.
Metodik og arbejdsform: Spørgeskemaundersøgelse
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Den mest hensigtsmæssige måde at kortlægge uddannelsernes praksis.
Periode1 jun. 201410 sep. 2014
Arbejd forUkendt ekstern organisation, Danmark
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • evaluering
  • professionsuddannelser