Teorier i socialt arbejde med udsatte børn og unge: Den sociale diplomuddannelse

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Viden
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:
- Teorier, forskning og erfaringsbaseret viden om udsatte børn, unge og familier samt kan re-flektere over anvendelse af disse i praksis.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:
- Vurdere komplekse problemstillinger omkring udsatte børn, unge og familier ved hjælp af relevant teori, forskning og erfaringsbaseret viden, samt begrunde disse valg

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:
- Håndtere komplekse problemstillinger med afsæt i udvalgte teorier, forskning og erfaringsbaseret viden i arbejdet med udsatte børn, unge og familier
Undervisnings- og arbejdsformer: -
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: -
Periode2017 → …