Pædagogkompetencer og læreprocesser

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Den studerende

* har viden om læring, didaktik og dannelse

* har viden om pædagogers og læreres faglig-hed som forudsætning for tværfagligt samar-bejde

* kan anvende dannelsesbegreber samt didak-tisk og læringsteoretisk viden som grundlag for iagttagelse vurdering og støtte i forhold til læreprocesser og undervisning

* kan indgå i dokumentations– og evaluerings-arbejde

* kan bidrage til at gennemføre læreprocesser som tilgodeser barnets/den unges alsidige udvikling

* kan indgå selvstændigt i et tværfagligt sam-arbejde om iagttagelse, vurdering, tilrette-læggelse og gennemførelse af læreprocesser

* kan bidrage til udvikling af fælles mål for samarbejdet mellem lærere og pædagoger

* kan reflektere over egne faglige og sam-arbejdsmæssige læringsbehov og udvikle strategier for egen læring i forhold til opgave-løsningen på et videnskabsteoretisk grundlag
Undervisnings- og arbejdsformer: Tavelundervisning og gruppearbejde
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: To dages undervisning med fokus på teoretiskebegreber.
Periode2016 → …
Sted for afholdelseKøge Kommune, Danmark