Pædagogisk Analyse og Forandring (PAF) Pilotprojekt, Ringsted Kommune

  Aktivitet: Rådgivning - typerProjektsparring

  Beskrivelse

  Opgavens indhold: Vejledning af vejledere i aktionslæringsforløb
  Mål for aftagers udbytte: Kvalificering af vejlederrollen i aktionslæringsforløb på skoler
  Metodik og arbejdsform: Aktionslæring
  Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: (Fra dokumentet: Pædagogisk Analyse og Forandring (PAF-skole) pilotprojekt, Ringsted kommunale skolevæsen 2014-15)
  Forståelses-, analyse- og forandringsmodellen, som rammesætter PAF-skole i pilotfasen, bygger - ud over forskningsinformeret viden om, hvad der understøtter alle elevers læring og trivsel i inkluderende fællesskaber – på en systemteoretisk tilgang, der bryder med forklaringer om, at grunden til udfordringer i en skolesammenhæng skal findes hos eleven eller elevens forældre.
  At forandre praksis er vanskeligt, fordi praksis er funderet i den, vi er, i vaner, traditioner, kultur, faglighed, erfaringer m.m. Praksisudvikling kræver derfor kollegialt samarbejde i form af
  • fælles metoder/redskaber i teamet til undersøgelse af egen og andres praksis
  • fælles redskaber til at gå fra analyse til handling
  • fælles strukturer som ramme om forhandlingsprocesserne i teamene
  Derfor udgør metoder og redskaber til at fremme ovenstående, som en del af pilotprojektets fokus.
  I den sammenhæng udgør aktionslæringens principper et væsentligt bidrag til at understøtte, at forandringer har mulighed for at sætte sig positive spor i den pædagogiske tilrettelæggelse, gennemførsel, observation af og evaluering af eksperimenter, således at ny og skærpet praksis fremtidigt kan iagttages i klasserummet
  Periode1 nov. 20141 mar. 2015
  Arbejd forRingsted Kommune, Danmark
  Grad af anerkendelseNational

  Emneord

  • folkeskolen
  • aktionslæring