Beskrivelse

At belyse status for forårets New Step aktiviteter jf. projektets måltal samt løsning af Covid-19 udfordringer med online undervisning og timeregistreringer. At arbejde med efterårets mulige New Step tilbud. Mødets deltagere er de tilknyttede undervisere samt projektgruppen.
Periode12 feb. 2021